Northwind Database Sorguları

T-Sql’i anlamak için Microsoft tarafından oluşturulmuş bir demo databasedir Northwind. Öncelikle database içerisinde yer alan tablo, veri, verilerin ve tabloların birbiri ile olan ilişkilerini anlamak, yorumlamak, işe yarar bilgiler elde etmek için SELECT komutunu kullanacağız. Daha anlamlı hale getirmek için ise diğer sql komutlarından faydalanıyor olacağız.

İşte bazı örnekler ve açıklamalar ;

1- Database üzerinde yer alan tüm ürünlerimizi listelemek istiyoruz. Kullanım şekli aşağıdaki gibi olmasına rağmen, çok fazla (milyon adet) kayıt olduğunu düşünürsek gereksiz (performans ve zaman kaybı) bir sorgulama gerçekleştirmiş oluruz. Çünkü bizim sql ‘deki daimi amacımız veriyi bilgiye dönüştürmek.

Select * From Products

2-  * (yıldız) ifadesi verilerin çekileceği tablo içerisinde tüm alanları kapsar. Bu da yine gereksiz veri çekmeye neden olacaktır. Bunun yerine sadece kullanacağımız alanların ismini yazmak daha uygun olacaktır.

Select 
ProductID,
ProductName,
UnitPrice 
From Products

3- İstersek bu alanları diğer ekip arkadaşlarınızın anlaması için takma ad (alias) verebiliyoruz. Özellikle bu ilerki konularda işleyeceğimiz tablo birleştirme işlemlerinde işinize yarayacaktır.

Select 
p.ProductID   As [UrunNo],
p.ProductName As [UrunAdi],
p.UnitPrice
From Products As p

4- Şimdi de tüm ürünleri değil, sadece ürünün fiyatı 50 den büyük olanları listeleyelim ve anlamlı bir hale getirelim. Bunun için kullanacağımız sorgu komutu SELECT ile birlikte WHERE komuturudur.

Select
ProductID,
ProductName
From Products 
Where UnitPrice = 50

5 – Yukarıda yazdığımız şart bir “int” tipinde veri olduğundan direk olarak rakam yazdık. Bir örnek de string veri tipinde bir veriyi sorgulayalım. Bunun için “London” şehrinde yaşayan personeller listesini çekeleim. Bunun için sorgu da belirttiğimiz alanı ‘ ‘ (tek tırnaklar) içerisine almamız gerekiyor. Aksi taktirde sorgumuz hata verecektir.

Select 
EmployeeID,
FirsName,
LastName,
Address,
City
From Employees
Where City='London' 

6- (4) nolu örnek de net fiyatın üstünde olan ürünleri listelemiştik. Şimdi ise fiyatı 50 ve 100 arasında olan ürünleri listeleyeceğiz. Bunu aritmatik operatörler (<, >, = ) ile yapabileceğimiz gibi T-Sql’in bize sunduğu BETWEEN  komutu ile de gerçekleştirebiliriz. Biz doğru yöntem olan BETWEEN komutunu kullanacağız.

Select
ProductID,
ProductName,
UnitPrice
From Products 
Where UnitPrice Between &nbsp;50 And 100

7 – Bu konunun son örneğini sorguda birden fazla şart (koşul) koyarak gerçekleştireceğiz. Yukarıdaki tüm örneklerimiz de sadece bir tane şart kullanmıştık. Bunun için örneğimiz ; –‘DUMON’YA DA ‘ALFKI’CustomersID lerine sahip olan musteriler tarafından alınmış 1 nolu personelin onayladığı (EmployeeID),3 nolu Kargo firması tarafından tasınmıs (ShipVia) siparişlerin listelenmesi.

Select
EmployeeID,
OrderID,
CustomerID,
ShipVia
From Orders 
Where 
EmployeeID='1' And 
ShipVia='3'    And
(CustomerID='DUMON' Or CustomerID = 'ALFKI' )

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir