Kosgeb Proje Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar

Hazırlanacak projelerin ilan edilen Proje Teklif Çağrısında belirtilen uygun proje konularına yönelik olması gerekmektedir.
Proje başvuru formu doldurulurken yalın ve anlaşılır ifadeler kullanılmasına ve proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin net bir şekilde belirtilmesine özen gösterilmelidir.
Projede gerçekleştirilecek faaliyetler, proje hedeflerine uygun ve proje amacı ile bir bütünlük sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Gerçekleştirilecek faaliyetlere uygun olarak proje giderleri tanımlanmalıdır.

Projelerin izlenmesi Proje İş Zaman Planı dikkate alınarak gerçekleştirileceğinden, proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin, hangi aylarda yapılacağı Proje İş Zaman Planı’na dikkatlice işlenmelidir.
İş-Zaman Planı, ara faaliyet raporlarına esas teşkil ettiği ve ödeme sürecini etkilediği için dikkatli hazırlanması gereken bir bölümdür. Uygulama birimi tarafından ilgili ara faaliyet dönemleri içinde bu tabloda tanımlanacak faaliyetler izlenecek olup, faaliyetlerin gerçekleşmemesi durumunda destek ödemeleri yapılmayacak, gerçekleşmeyen faaliyetlerin proje için önemine göre projenin sonlandırılma veya başarısız tamamlama durumları da ortaya çıkabilecektir. Zamana yaygın faaliyetlerin iş-zaman planında gösteriminde, faaliyet başlangıç ve bitiş tarihlerinin muhtemel gecikmeler dikkate alınarak işaretlenmesi bu anlamda önemlidir.
Proje faaliyetlerine uygun olarak belirlenen proje giderlerine ilişkin proforma fatura/Fiyat teklifleri proje giderleriyle birebir uyumlu olmalı ve detaylandırılmalıdır.
Proje Başvuru Formu doldurulurken, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu dikkatlice incelenmelidir.

(İşletme tarafından başvuru formunun ekinde yüklenmesi gereken belgeler Proje Teklif Çağrısında İlan edilmiştir.)

• Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar/fiyat araştırmaları
Not: Gider kaleminin özelliği gereği proforma fatura/fiyat araştırması temin edilemeyen durumlarda İşletme tarafından hazırlanacak maliyet çizelgesi eklenmelidir.
• Destek konusu gider kalemlerinin özelliği/kapsamı/süresi vb. hususları içeren dokümanlar (proforma fatura veya fiyat araştırma dokümanında bulunmuyor ise)
• KDV hariç tutarı 50.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması veya maliyet çizelgesi verilmelidir.
• 2017 yılı Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesi
Not: İmalat sanayi işletmelerinin faaliyet konusu ile ilgili tereddüt hasıl olduğunda, ilgili KOSGEB Uygulama Birimi işletmeden Sanayi Sicil Belgesi ibraz edilmesini ayrıca talep edebilecektir.

Belgelendirildiği takdirde ikinci aşama kurul proje değerlendirmesinde ek puan getirecek hususlar:
İşletme sahibinin veya %50’den fazla hisseli ortağının kadın olması durumunda 5 puan (Sicil gazetesi fotokopisi başvuruya eklenmelidir)
Orta yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 5, yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 10 puan (Mali kayıtlardaki ana faaliyet kodu esas alınacaktır)
İşletmenin KOSGEB ve diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması durumunda 5 puan (İlgili kurumun yazısı başvuruya eklenmelidir.)
Ek puanların toplamı 10’u geçemez.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir