Kosgeb Proje Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar

Hazırlanacak projelerin ilan edilen Proje Teklif Çağrısında belirtilen uygun proje konularına yönelik olması gerekmektedir. Proje başvuru formu doldurulurken yalın ve anlaşılır ifadeler kullanılmasına ve proje kapsamında yapılacak…

Read more